Arysta

AXIDOR BESCHIKBAAR TEGEN VALSE MEELDAUW EN PHYTOPHTHORA

news-image

8 september 2018

De zomer is op zijn einde en de druk van valse meeldauw en Phytophthora neemt toe. Dit komt mede door het natte weer van de afgelopen dagen en het feit dat de nachten steeds kouder worden. Axidor biedt met zijn recent gekregen toelating in de boomkwekerij en onbedekte bloemisterij teelten een sterke curatieve oplossing tegen Phytophthora en valse meeldauw.

Curatieve bestrijding
Naast regen is ochtenddauw een veroorzaker van een hoge schimmeldruk in gewassen. Door ochtenddauw blijft het gewas lang nat in de ochtend, waardoor de infectiekansen van Phytophthora en valse meeldauw snel toenemen. Wanneer verschijnselen van deze ziekten zichtbaar zijn, kan Axidor worden ingezet voor een goede curatieve bestrijding.

Gewasveiligheid
Dirand van Wijk (Accountmanager bij Cultus) over Axidor: “Inmiddels zijn er proeven gedaan met Axidor en het laat een goede gewasveiligheid zien. De verwachting is dat het product een goede curatieve werking heeft. Het is voor onze sector mooi dat er een nieuw middel met andere werkzame stoffen een toelating heeft gekregen. Zeker ook het feit dat dit middel een aantal keren in het seizoen ingezet mag worden, is een pluspunt.”

Aanwinst voor de sector
Peter van ‘t Westeinde (Coördinator effectief middelenpakket boomkwekerij bij ZLTO): “Deze toelating is echt een aanwinst voor de sector. Hiermee hebben we nu de beschikking over een nieuw sterk systemisch fungicide voor de bestrijding van Phytophtora en valse meeldauw, met zowel een curatieve als anti-sporulerende werking.”

Axidor bevat twee actieve stoffen met beide een unieke werking die zowel een systemische als translaminaire werking bieden. Het middel mag 6x per jaar worden gebruikt met een interval van 9 of 11 dagen. De toelating is tot stand gekomen door samenwerking tussen Arysta Lifescience Nederland en de sector boomkwekerij, en is medegefinancierd vanuit de sector (Fonds Kleine Toepassingen).

Lees voor toepassing het etiket en bekijk voor meer informatie de leaflet van Axidor.