Arysta

AXIDOR NIEUW TOEGELATEN ALS FUNGICIDE VOOR DE ONBEDEKTE TEELTEN VAN BOOMKWEKERIJ, BLOEMISTERIJ EN VASTE PLANTEN

news-image

Axidor is nu toegelaten in de onbedekte teelten van bloemisterijgewassen, laanbomen, rozen (boomkwekerij), coniferen, sierheesters, bos-en haagplantsoen, vruchtbomen- en struiken (boomkwekerijgewas) en vaste planten.

Axidor kan nu worden toegepast voor de bestrijding van valse meeldauw (Peronospora spp.) en taksterfte (Phytophthora citricola, Phytophthora cactorum, Phytophthora syringae, Phytophthora ilicis). Deze nieuwe toelating is tot stand gekomen door samenwerking tussen Arysta LifeScience Nederland en de sector Boomkwekerij, en is medegefinancierd vanuit de sector (Fonds Kleine Toepassingen).

Peter van ‘t Westeinde (Coördinator effectief middelenpakket, Boomkwekerij):

“Deze toelating is echt een aanwinst voor de sector. Hiermee hebben we nu de beschikking over een nieuw sterk systemisch fungicide voor de bestrijding van Phytophtora en valse meeldauw, met zowel een curatieve als anti-sporulerende werking.”

Lees voor toepassing het etiket en bekijk voor meer informatie de leaflet van Axidor.