Arysta

BESCHERM AARDAPPELEN BIJ HOGE PHYTOPHTHORA DRUK MET PROXANIL

news-image

Door de veranderende weersomstandigheden neemt de druk van Phytophthora behoorlijk toe. Sporen zijn vaak nog aanwezig van eerdere aantastingen in mei en kunnen voor een snelle verspreiding en aantasting zorgen in een nat gewas met temperaturen rond de 20 °C. Bovendien blijken de nieuwe Phytophthora-klonen EU-36 en EU-37 agressiever en lastiger te bestrijden.

Preventieve en curatieve bestrijding met Proxanil
Om het gewas in dit stadium in augustus en september goed te beschermen en aantastingen stop te zetten, is het inzetten van Proxanil aan te raden. Proxanil combineert de kracht van twee elkaar aanvullende en versterkende actieve stoffen: Propamocarb en Cymoxanil. Samen bieden ze een preventieve en vooral een sterk curatieve bestrijding van Phytophthora bij ongunstige weersomstandigheden. Propamocarb dringt door in het bladweefsel om infecties te voorkomen en bescherming te bieden. Aanvullend hierop werkt Cymoxanil snel en curatief en stopt infecties met terugwerkende kracht tot 48 uur. Bovendien geeft het ook twee dagen vooruit een curatieve controle. Gegevens van Euroblight bevestigen met name de sterk curatieve werking van de combinatie Propamocarb en Cymoxanil in Proxanil.

Toepassing 2 tot 2,5 l per ha. Proxanil kan ook worden toegevoegd aan andere middelen, zoals Ranman Top om bij hoge druk een infectie stop te zetten.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.