Arysta

FUNGICIDE AXIDOR BESCHIKBAAR VOOR PIOENROZENTELERS

news-image

Phytophthora is in pioenrozen een groeiend probleem en vaak latent aanwezig in percelen. Bij moeilijke groeiomstandigheden is de kans groot dat latente aanwezigheid overgaat in zichtbare aantasting met uitval als gevolg. Vorig jaar heeft de fungicide Axidor een etiketuitbreiding gekregen en is toepasbaar in de onbedekte sierteelten, waaronder boomkwekerijgewassen. Hiermee is het middel ook in te zetten tegen phytophthora in pioenrozen (snijbloemen en vermeerderingsteelt).

Twee actieve stoffen
Axidor bevat twee actieve stoffen: propamocarb en cymoxanil. Deze stoffen hebben sterke systemische en translaminaire eigenschappen en een preventieve en curatieve werking.

– Propamocarb heeft een systemische werking en wordt daardoor goed door jonge plantdelen opgenomen. Axidor kan daarom ook vroeg in het seizoen preventief worden ingezet om bij opkomst al bescherming te bieden tegen phytophthora.

– Cymoxanil heeft een translaminaire werking en werkt net als propamocarb preventief en curatief. De werking is iets smaller en focust op de aanpak van kiemende sporen en de eerste mycelium groei.

De unieke combinatie van deze stoffen maakt van Axidor een krachtig fungicide tegen Phytophthora in de pioenenteelt. Axidor kan goed worden gemengd met andere fungiciden zoals Mancozeb en Ranman Top.

Illustratie axidor-Final_Oranje-aqua
Advies
Axidor kan het hele seizoen worden toegepast en een preventieve maar ook curatieve (bij zichtbare aantasting) positie innemen in de teelt. Op tijd starten met een propamocarb bevattende stof heeft de voorkeur omdat het gewas dan nog zacht is en makkelijker toegankelijk is voor systemische en translaminaire middelen. Axidor mag 6x per jaar worden toegepast met een dosering van 2,5 L/ha.

Belangrijke kenmerken
• Goede werking tegen Phytophthora spp. en valse meeldauw soorten
• Door combinatie van twee werkzame stoffen een goede preventieve, curatieve, anti-sporulerende en systemische werking
• Snelle opname en direct effect (stopwerking)
• Uitstekend mengbaar met andere fungiciden
• Goede regenvastheid

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.