Arysta

KOMKOMMERKWEKER MARCEL HUIBERS OVER ZIJN ERVARINGEN MET FLORAMITE

news-image

Marcel Huibers is bedrijfsleider bij Hortus in Futuro, een modern en innovatief glastuinbouwbedrijf in Noord-Limburg. Op een oppervlakte van 10 hectare worden onder belichting aan de hogedraad op duurzame wijze komkommers geteeld. Naast komkommers teelt de Hortus Groep, waar Hortus in Futuro onderdeel van is, ook aardbeien en blauwe bessen. 

Teelttechnisch loopt het seizoen erg goed vertelt Marcel. “We liggen mooi op schema een gaan redelijk schoon de tweede teelt in. Spint is goed onder controle, ondanks de schrale noordoostenwind dit voorjaar. We hebben een luchtbevochtiging in de kas geïnstalleerd en daarom is de spintdruk in de kas ook wat lager. Ondanks deze teeltmaatregel is er in één van de twee kassen een correctiebespuiting met Floramite nodig geweest. Het middel heeft het goed gedaan.”

Marcel geeft aan dat er de laatste jaren erg goed is gekeken naar de kwaliteit van de bespuiting. Het starten met goed uitgangswater en het tijdstip van toepassen zorgde ervoor dat hij vorig jaar – ondanks de warme zomer en de hoge spintdruk – toch goed de controle heeft gehouden op de plaag.

Goed raken 
Marcel vertelt dat het helpt om bij warm weer laat op de avond en zelfs ‘s nachts te spuiten en zo de bladnatperiode te verlengen. Dit heeft een positieve invloed op de effectiviteit van spintmiddelen. “Goed raken is echt noodzakelijk bij deze middelen. Er zijn zelfs ervaringen met het weg halen van spinrag uit de kop tijdens gewaswerkzaamheden om zo beter de spint te kunnen raken, maar dan heb je het wel laten gaan”, grapt Marcel.

Op tijd ingrijpen 
Vorig jaar was een lastig jaar voor spintbestrijding in het algemeen. Het warme weer zorgde naast een snelle aandroogtijd ook voor een snelle plaagontwikkeling. Het juiste moment van toepassen is bij warm weer daarom belangrijk. Marcel beaamt dit en geeft aan goede ervaring te hebben met op tijd ingrijpen en niet wachten op de biologie. Hiervoor mengt hij vaak al vroeg in de teelt Floramite met een zacht fungicide om in één bespuiting ook spint mee te pakken. Floramite kan wat drukking geven op de roofmijten, al geeft Marcel aan dit nooit echt te hebben gemerkt in de praktijk.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.