Arysta

NIEUW ONDERZOEK PROEFTUIN RANDWIJK ONDERSTREEPT INZET TOPPER TEGEN VROEGTIJDIGE VRUCHTVAL

news-image

Onderzoek op Proeftuin Randwijk van oogst 2018 bij het perenras Conference onderstreept een veilige inzet van Topper, zonder nadelig effect op de kwaliteit van het fruit. In het onderzoek zijn extra hoge doseringen en een zware tankmix met Topper onderzocht. Ook is 5 weken voor de oogst gespoten in een periode met zeer hoge temperaturen (> 30 °C).

De hardheid en de grondkleur van de verschillende bespuitingen is kort na de oogst in oktober en na de lange bewaring in juni beoordeeld. Bij alle toepassingen met Topper zijn geen negatieve effecten op de hardheid en grondkleur gevonden.

Lees meer hierover>