Arysta
BIOSOLUTIONS

BioStimulant

Tonivit is een biostimulant en bevat het zeewier filtraat GA142 met toevoeging van fosfaat en kalium. Tonivit heeft een positief effect op de voorjaarsontwikkeling van gewassen en legt een stevige basis voor een sterk gewas met een goede opbrengst.

Belangrijke kenmerken
  • Stimuleert de wortelgroei en -activiteit
  • Verhoogt stresstolerantie onder ongunstige groeiomstandigheden
  • Vergroot wortellengte en biomassa
  • Verbetert opname van water en voedingsstoffen uit de bodem
  • Positief effect op opbrengst en kwaliteit
Overzicht

Gebruik: Biostimulant

Samenstelling: GA 142 zee-algen filtraat, fosforzuur, kaliumoxide, organische stof (droog) (23,6%)

Formulering: Concentraat

Werkingswijze: Fysiologische activator van wortelgroei en wortelactiviteit

Gewassen: Aardappelen, suikerbieten, granen, koolzaad, uien, mais, openbaar groen en recreatievelden. Overige gewassen: toepassing is toegestaan, geen onderzoeksresultaten beschikbaar.

Verpakking: 10 x 1 liter ; 4 x 5 liter

Opslag condities: Bewaren in originele verpakking. Verpakkingen goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toelatingen (gewassen)

Toepasbaar als bladbehandeling:

Gewas Dosering De omstandigheden tijdens toepassing
Aardappelen 1 L/ha 2-8 blad stadium
Suikerbieten 1 L/ha 2-8 blad stadium
Granen 1 L/ha 2-blad tot begin uitstoeling
Koolzaad 1 L/ha 4-6 blad stadium
Uien 1 L/ha 4-6 blad stadium
Mais 1 L/ha 4-6 blad stadium
Openbaar groen en recreatievelden 1 L/ha Vanaf opkomst tot volledige bedekking
Overige gewassen: toepassing is toegestaan, geen onderzoeksresultaten beschikbaar.
Aanbevelingen

Lees voor gebruik van dit product eerst het etiket.