Arysta
BIOSOLUTIONS

BioStimulant

Vacciplant is een elicitor, ofwel een product dat het natuurlijke afweermechanisme tegen pathogenen in planten activeert.

Belangrijke kenmerken
  • Biedt bescherming tegen een breed scala aan pathogenen
  • Versterkt, of draagt bij aan, chemische gewasbeschermingsprogramma’s
  • Toegestaan als gewasbeschermingsmiddel in de biologische landbouw (Skal lijst)
  • Ondersteuning voor resistentiemanagement programma’s
  • Inzetbaar voor residuvrije teelt

Nieuwsberichten

Overzicht

Gebruik: Elicitor

Werkzame stof: 45 g/l laminarin

Formulering: Met water mengbaar concentraat

Toelatingsnummer: 13383N

Werkingswijze: Activeert het natuurlijke afweermechanisme tegen pathogenen in planten.

Gewassen: Appel, peer, aardbei, vruchtboom-onderstammen en vruchtbomen van appel en peer (onbedekte teelt)

Verpakking: 12 x 1 liter ; 4 x 5 liter

Opslag condities: Bewaren in originele verpakking.Verpakkingen goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toelatingen (gewassen)
 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als elicitor van het zelfverdedigingsmechanisme door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

 

Gewas

Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing Maximale aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Minimum interval tussen toepassingen in dagen Veiligheids-termijn in dagen
Appel bacterievuur1 0,75 l/ha 5 7
schurft2
echte meeldauw3
vruchtrot4
1,0 l/ha 20 10
Peer bacterievuur1 0,75 l/ha 5 7
Aardbei echte meeldauw5 0,75 l/ha 7 10
Vruchtboom-onderstammen en vruchtbomen van appel (onbedekte teelt) bacterievuur1 0,75 l/ha 5 7
schurft2
echte meeldauw3
vruchtrot4
1,0 l/ha 20 10
Vruchtboom-onderstammen en vruchtbomen van peer (onbedekte teelt) bacterievuur1 0,75 l/ha 5 7
1 Erwinia amylovora; 2 Venturia inaequalis; 3 Podosphaera leucotricha; 4 Gloeosporium spp.; 5 Podosphaera aphanis
Aanbevelingen

VACCIPLANT dient preventief te worden ingezet:
Om de ziektedruk laag te houden.
De plant voor te bereiden om zichzelf te beschermen tegen pathogenen.
Om natuurlijke verdedigingsmechanismen in de hele plant te activeren.

Het gebruik van Vacciplant is toegestaan in de biologische landbouw (www.skal.nl, inputlijst).

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Toepassingsvoorwaarden

VACCIPLANT toepassen in maximaal 500 liter water per ha.

Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.