Arysta

Axidor is een systemisch fungicide met een specifieke werking tegen schimmels; Phytophthora en valse meeldauw soorten.

Belangrijke kenmerken
  • Goede werking tegen Phytopthora spp. en valse meeldauw soorten
  • Door combinatie van twee werkzame stoffen een goede curatieve, anti-sporulerende en systemische werking
  • Snelle opname en direct effect (stopwerking
  • Uitstekend mengbaar met andere fungiciden
  • Goede regenvastheid

Nieuwsberichten

Overzicht

Gebruik: Fungicide

Werkzame stof: 400 g/l propamocarb hydrochloride, 50 g/l cymoxanil

Formulering: Met water mengbaar concentraat

Toelatingsnummer: 15644

Werkingswijze: Propamocarb is een lipidsynthese-remmer. De werkzame stof interfereert met de vorming van schimmelcelwanden door de synthese van fosfolipiden en vetzuren te remmen. Dit proces belemmert myceliumgroei, sporenproductie en ontkieming. Cymoxanil werkt direct sporendodend en bestrijd het mycelium.

Gewassen

Toegelaten in de onbedekte teelt van:

– Bloemisterijgewassen
– Laanbomen
– Rozen
– Coniferen
– Sierheesters
– Bos-en haagplantsoen
– Vruchtbomen- en struiken (boomkwekerijgewas)
– Vaste planten

Verpakking: 4 x 5 liter

Opslag condities: Bewaren in originele verpakking. Verpakkingen goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toelatingen (gewassen)
Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het gebruik in de teelt van bloemisterijgewassen, rozen (boomkwekerij), sierheesters en vaste planten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in:

 

Gewas

Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing Maximale aantal toepassingen per 12 maanden Minimum interval tussen toepassingen in dagen Veiligheids-termijn in dagen
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) Valse meeldauw Taksterfte 2 l/ha
2,5 l/ha
6 9
10
Laanbomen
(onbedekte teelt)
Valse meeldauw Taksterfte 2 l/ha 6 9
Rozen (boomkwekerij, onbedekte teelt) Valse meeldauw Taksterfte 2 l/ha
2,5 l/ha
6 9
11
Coniferen (onbedekte teelt) Valse meeldauw Taksterfte 2 l/ha 6 9
Sierheesters (onbedekte teelt) Valse meeldauw Taksterfte 2 l/ha
2,5 l/ha
6 9
11
Bos-en haagplantsoen (onbedekte teelt) Valse meeldauw Taksterfte 2 l/ha 6 9
Vruchtbomen- en struiken (boomkwekerijgewas, onbedekte teelt) Valse meeldauw Taksterfte 2 l/ha 6 9
Vaste planten (onbedekte teelt) Valse meeldauw Taksterfte 2 l/ha
2,5 l/ha
6 9
11
Aanbevelingen

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van bloemisterijgewassen, rozen (boomkwekerij), sierheesters en vaste planten het middel toepassen in 200-400 liter water per ha. Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bloemisterijgewassen, rozen (boomkwekerij), sierheesters en vaste planten.

Voor veldtoepassingen in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, rozen (boomkwekerij), sierheesters en vaste planten is gebruik uitsluitend toegestaan middels neerwaartse toepassingen met behulp van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij op- en zijwaartse veldbespuitingen en toepassing met een handspuit.

Om zoogdieren te beschermen is de toepassing in de teelt van bloemisterijgewassen, rozen, sierheesters en vaste plantenteelt uitsluitend toegestaan wanneer de bodembedekking meer dan 70% is en in de teelt van laanbomen, coniferen, bos en haagplantsoen, vruchtbomen en struiken uitsluitend toegestaan wanneer de bodembedekking meer dan 60% is.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden.

Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Om in het water levende organismen te beschermen mag het middel in de teelt van vruchtbomen en –struiken op het gehele perceel uitsluitend door middel van een neerwaartse bespuiting worden toegepast.

Reeds aanwezige, zichtbare infecties worden niet afdoende bestreden. Proxanil kan met name preventief worden ingezet aan het begin van het groeiseizoen. Daarna dienen aardappelen met een ander middel te worden beschermd tegen infecties van de aardappelziekte.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen cymoxanil en propamocarb. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamide-oximes, de FRAC code is 27. Propamocarb behoort tot de carbamaten, de FRAC code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.