Arysta

Fungicide in de teelt van aubergine, tomaat, komkommer en paprika.

Belangrijke kenmerken
  • Zeer sterke werking tegen Pythium en Phytophthora
  • Werkt preventief en curatief
  • Werkt ook op rustsporen (Oösporen)

Nieuwsbericht

Overzicht

Gebruik: Fungicide

Werkzame stof: 700 g/l etridiazool

Formulering: Micro emulsie

Toelatingsnummer: 8766N (W.6)

Werkingswijze: Lipide-peroxidatie (voorgesteld)

Gewassen:
– Groenteteelt
– Aubergine, bedekte substraatteelt
– Paprika, bedekte substraatteelt: inclusief Spaanse peper en Cayenne peper
– Tomaat, bedekte substraatteelt

Verpakking: 12 x 1 liter

Opslag condities: Bewaren in originele verpakking. Verpakkingen goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toelatingen (gewassen)
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
 Gewas  Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing  Max. aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Min. aantal dagen tussen toepassing Veiligheids-termijn in dagen
Aubergine
(bedekte substraatteelt)
Pythium 0,4-0,8 l/ha 2 per teeltcyclus 14 1
Tomaat
(bedekte substraatteelt)
Pythium, Phytopthora 0,4-0,8 l/ha 2 per teeltcyclus 14 1
Paprika
(bedekte substraatteelt)
Pythium, Phytopthora 0,4-0,8 l/ha 2 per teeltcyclus 14 1
Vruchtgroenten van de curcubitaceae met eetbare schil
(bedekte substraatteelt)
Pythium 0,4 l/ha 2 per teeltcyclus 14 1
Aanbevelingen

Om de kans op het ontstaan van fytotoxiciteit zoveel mogelijk uit te sluiten niet toepassen voor het produktiestadium. De behandeling indien nodig na 14 dagen herhalen.
Dosering: afhankelijk van de mate van aantasting 400-800 ml per ha toepassen via het druppelirrigatie systeem. De hoge dosering alleen toepassen in de zomermaanden.
Onder bepaalde omstandigheden, vooral bij zeer lage temperaturen, kan het product, m n. in de fles, kristalliseren. Dit is te verhelpen door de fles te verwarmen in heet water of op een verwarmingsbuis tot deze weer vloeibaar is. Dit heeft geen invloed op de werkzaamheid.
Voorkomen emissie Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Toepassingsvoorwaarden

In verband met kans op het optreden van fytotoxiciteit, het product niet toepassen vóór het productiestadium van het gewas.
Resistentiemanagement Dit middel bevat de werkzame stof etridiazole. Etridiazole behoort tot de groep heteroaromaten. De FRAC code is 14. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen. Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.