Arysta

MALVIN 80 WG is een breed spectrum, multi-site fungicide met uitstekende preventieve werking. De werkzame stof captan behoort tot klasse der ftalimide-fungiciden en wordt toegepast tegen een breed scala aan schimmels in fruit en sierteeltgewassen.

Belangrijke kenmerken
 • Breed etiket, kan worden toegepast in vele groot- en kleinfruitgewassen en sierteeltgewassen
 • Beste contact-fungicide tegen schurft in appels en peren
 • Door multi-site werkingsmechanismen uitstekend inzetbaar in resistentie-managementprogramma’s
 • Uitstekende partner voor systemische fungiciden als triazolen, strobilurinen, SDHI’s)

Nieuwsberichten

Overzicht

Gebruik: Fungicide

Werkzame stof: Captan 80%

Formulering: Water dispergeerbaar granulaat

Toelatingsnummer: 6782N (W.13)

Werkingswijze: Captan is een niet-specifieke thiolreactant, en werkt preventief. Het remt de ademhaling van vele schimmelsoorten.

Gewassen:

1. Appels en peren
2. In de bedekte teelt van rode bes, witte bes, zwarte bes, blauwe bes en kruisbes
3. In de teelt van aardbeien
4. In de bedekte teelt van braam en framboos
5. In de teelt van bloembollen en bolbloemen
6. In de bedekte teelt van bloemisterijgewassen
7. In de bedekte teelt van vaste planten en boomkwekerijgewassen

Verpakking: 2 x 5 kilo

Opslag condities: Bewaren in originele container. Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Oplosbaarheid 

Toelatingen (gewassen)
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst Toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Gewas Te bestrijden organisme en Toepassing Dosering (middel) per toepassing Max aantal toepassingen x teeltcyclus of x 12 mndn Min. interval tussen toepassingen (dagen) Veiligheids-termijn (dagen)
Appel Schurft (Venturia inaequalis)
Gewasbehandeling
0,125% (125g /100L water)
0,15% (150g/100L Water)
15 per 12 maanden
10 per 12 maanden
7
10
28
Bewaarrot (Gloeosporium) Gewasbehandeling Bewaarschurft (Venturia inaequalis) Gewasbehandeling 0,06% (60g/100L Water) 4 per 12 maanden 7
Vruchtboomkanker (Nectria galligena)
Gewasbehandeling na de oogst
0,25% (250g/100L Water) 2 per 12 maanden 7
Peer Schurft (Venturia pirina)
Gewasbehandeling
0,125% (125g/100L Water
0,15% (150g/100L Water
15 per 12 maanden
10 per 12 maanden
7
10
28
Bewaarrot (Gloeosporium), Bewaarschurft (Venturia pirina)
Gewasbehandeling
0,06% (60g/100L Water) 4 per 12 maanden 7 28
Vruchtboomkanker (Nectria galligena)
Gewasbehandeling na de oogst
0,25% (250g/100L Water) 2 per 12 maanden 7
Aardbei
(onbedekte teelt)
Vruchtrot (grauwe schimmel) (Botryotinia fuckeliana) Gewasbehandeling 0,15% (150g/100L Water) 2 per 12 maanden 10 14
Aardbei
(bedekte teelt)
Vruchtrot (grauwe schimmel) (Botryotinia fuckeliana) Gewasbehandeling 0,15% (150g/100L Water) 2 per 2 maanden 10 14
Aalbes
(bedekte teelt)
Bloesemrot en vruchtrot (Botryotinia fuckeliana),  Gewasbehandeling van bloei tot oogst 0,15% (150g/100L Water) 6 per 12 maanden 7 7
Botrytis-stengelziekte (Botryotinia fuckeliana)
Gewasbehandeling na de oogst, Gewasbehandeling na de wintersnoei
0,15% (150g/100L Water)
0,15% (150g/100L Water)
2 per 12 maanden
1 per 12 maanden
7
Kruisbes
(bedekte teelt)
Bloesemrot en vruchtrot (Botryotinia fuckeliana)
Gewasbehandeling van bloei tot oogst
0,15% (150g/100L Water) 6 per 12 maanden 7 7
Botrytis-stengelziekte (Botryotinia fuckeliana)
Gewasbehandeling na de oogst, Gewasbehandeling na de wintersnoei
0,15% (150g/100L Water)
0,15% (150g/100L Water)
2 per 12 maanden
1 per 12 maanden
7
Blauwe bes (bedekte teelt) Bloesemrot en vruchtrot (Botryotinia fuckeliana)
Gewasbehandeling van bloei tot oogst
0,15% (150g/100L Water) 6 per 12 maanden 7 7
Botrytis-stengelziekte (Botryotinia fuckeliana)
Gewasbeha ndeling na de oogst, Gewasbehandeling na de wintersnoei
0,15% (150g/100L Water)
0,15% (150g/100L Water)
2 per 12 maanden
1 per 12 maanden
7
Braam
(bedekte teelt)
Bloesemrot en vruchtrot (Botryotinia fuckeliana)
Gewasbehandeling van bloei tot oogst
0,15% (150g/100L Water) 6 per 12 maanden 7 7
Botrytis-stengelziekte (Botryotinia fuckeliana)
Gewasbehandeling na de oogst
0,15% (150g/100L Water) 3 per 12 maanden 7
Framboos
(bedekte teelt)
Bloesemrot en vruchtrot (Botryotinia fuckeliana)
Gewasbehandeling van bloei tot oogst
0,15% (150g/100L Water) 6 per 12 maanden 7 7
Botrytis-stengelziekte (Botryotinia fuckeliana), Didimella-stengelziekte (Didymella applanata)
Gewasbehandeling na de oogst
0,15% (150g/100L Water) 3 per 12 maanden 7
Anemonen, wol Colletotrichum (Colletotrichum acutatum)
Gewasbehandeling (BBCH12-39, 2e blad zichtbaar, knolvorming begint)
1kg/ha 5 7
Ranonkels, wol Colletotrichum (Colletotrichum acutatum)
Gewasbehandeling (BBCH12-39, 2e blad zichtbaar, knolvorming begint)
1kg/ha 5 7
Bloemisterij-gewassen
(bedekte teelt)
Gewasbehandeling
Bladvlekkenziekte, Oortjesziekte (Colletotrichum acutatum), Kiemplantenziekte (septoria spp.), Voetrot (Rhizoctonia spp.), Krulbladziekte (Colletotrichum spp.), Kroonrot (Rhizoctonia&Sclerotium spp.)
0,15%-0,20%
(150g-200g /100L Water)
5 per 12 maanden 7
Boomkwekerijgewassen
(onbedekte teelt)
Gewasbehandeling
Blad- en twijgziekte (Venturia macularis), Schurft (Venturia spp.), Roetdauw, Exobasidium (Exobasidium vaccinii, Exobasidium  Rhodondendrii= Rododendronbladgast), Oortjesziekte (Ramularia agrestis=bladvlekkenziekte)
0,15% (150g /100L Water) 5 per 12 maanden 10
Boomkwekerijgewassen
(bedekte teelt)
Gewasbehandeling
Blad-en twijgziekte (Venturia macularis), Schurft (Venturia spp.)
Roetdauw, Exobasidium (Exobasidium vaccinii, Exobasidium Rhodondendrii= Rododendronbladgast), Oortjesziekte (Exobasidium vaccinii var. japonicum)
0,15%-0,20%
(150g-200g /100L Water)
5 per 12 maanden 10
Vaste planten (bedekte teelt) Gewasbehandeling
Bladvlekkenziekte (Ramularia  agrestis), Vlekkenziekte (Mycocentrospora acerina)
0,15%-0,20%
(150g-200g /100L Water)
5 per 12 maanden 10
Aanbevelingen

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.
Voor op- en zijwaartse veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.
In de onbedekte boomteelt van boomkwekerijgewassen moet opwaartse bespuiting plaatsvinden.
In de teelt van appel en peer mag Malvin WG maximaal 15 keer per seizoen worden toegepast, waarvan maximaal 13 toepassingen mogen plaatsvinden in de periode na einde van de bloei tot aan de oogst (BBCH 70-85).
Om zoogdieren te beschermen is toepassing in de teelt van appel en peer, vóór 1 mei en in het najaar vanaf het moment van 50% bladval, in percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer:
– een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter in acht wordt genomen, of
– een éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel wordt toegepast, of
– gebruik wordt gemaakt van een tunnelspuit, of – gebruik wordt gemaakt van een Wannerspuit met  reflectieschermen en venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) (Lechler ID 90-015C), of
– gebruik wordt gemaakt van een KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning.

Het middel is giftig voor waterorganismen, daarom zodanig toepassen dat het middel niet in oppervlaktewater terechtkomt.
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van appel en peer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:
Voor 1 mei:
– een Wannerspuit met reflectieschermen en venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) (Lechler ID 90-015C) met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
– KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
– minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter.

Vanaf 1 mei:

 1. een windhaag op de rand van het rijpad in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
 2. een Wannerspuit met reflectieschermen en venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) (Lechler ID 90-015C) met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
 3. minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of
 4. KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of – een tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater in de onbedekte teelt van opwaarts gespoten boomkwekerijgewassen (laanbomenteelt) uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen: opzetters

 1. Standaard axiaalspuit met inachtneming van een additionele teeltvrije zone van tenminste 5 meter. In deze additionele teeltvrije zone mogen gewassen geteeld worden van tenminste dezelfde hoogte als het te bespuiten gewas,  waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.
 2. Axiaalspuit met 95% driftreducerende doppen

Hoge laanbomen

 1. Mastspuit (XR80015) met inachtneming van een additionele teeltvrije zone van tenminste 5 meter. In deze additionele teeltvrije zone mogen gewassen geteeld worden van tenminste dezelfde hoogte als het te bespuiten gewas,  waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.
 2. Axiaalspuit met inachtneming van een additionele teeltvrije zone van tenminste 5 meter. In deze additionele teeltvrije zone mogen gewassen geteeld worden van tenminste dezelfde hoogte als het te bespuiten gewas,  waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.
 3. Mastspuit (Venturi ID90015) met inachtneming van een additionele teeltvrije zone van tenminste 5 meter. In deze additionele teeltvrije zone mogen gewassen geteeld worden van tenminste dezelfde hoogte als het te bespuiten gewas,  waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.