Arysta

Diprospero is een fungicide tegen Phytophthora in aardappelen.

Belangrijke kenmerken
  • Goede bescherming van zowel blad, stengel als knol
  • Goede opname en mobiliteit in de plant (translaminair) van zowel dimethomorf als propamocarb
  • Uitstekende anti-sporulerende en curatieve werking
  • Bescherming van nieuwe groei door translaminaire en deels opwaartse systemische beweging
  • Combinatie van 2 werkingsmechanismen ondersteunt resistentie management
  • Goede regenvastheid
Overzicht

Gebruik: Fungicide

Werkzame stoffen: 90 g/L dimethomorf en 500 g/L propamocarb HCl

Formulering: Suspensie concentraat

Toelatingsnummer: 15788 N

Werkingswijze: Bevat 2 actieve ingrediënten

Dimethomorf
Actief op alle oomyceten, CAA-fungicide (Carboxylic Acid Amides). Dimethomorf is een remmer van de biosynthese van lipiden en verstoort de vorming van de celwand, wat leidt tot lyse en de dood van de schimmel. Het is een systemisch fungicide dat langs de stengel naar de groeiende bladeren van de plant getransporteerd wordt.

Propamocarb
Propamocarb is een lipidsynthese-remmer. De werkzame stof interfereert met de vorming van schimmelcelwanden door de synthese van fosfolipiden en vetzuren te remmen. Dit proces belemmert myceliumgroei, sporenproductie en ontkieming.

Gewassen: Aardappelen

Verpakking: 4 x 5 liter en 1 x 10 liter

Opslag condities: Bewaren in originele verpakking. Verpakkingen goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toepassing:  Diprospero kan in een dosering van 2 liter / ha worden toegepast. Het product mag maximaal 5 keer worden toepast per teelt met een interval van 7 dagen. De veiligheidstermijn is 14 dagen.

Voor contact- en duurwerking is het nodig een contactmiddel toe te voegen. Een goede keuze is een mancozeb bevattend middel omdat in het seizoen hiermee tevens Alternaria wordt bestreden.

Toelatingen (gewassen)
 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

 

Toepassingsgebied

Werkzaamheid getoetst op Dosering* middel per toepassing Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus Minimum interval tussen toepassingen in dagen Veiligheids-termijn in dagen
Aardappelen Aardappelziekte¹ 2,0 L/ha 5 7 14
Aanbevelingen

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Toepassingsvoorwaarden

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van aardappel het middel toepassen in 200-600 liter water per ha.

Om residuen boven de MRL in volggewassen te voorkomen, is een wachttermijn vereist van tenminste 120 dagen tussen laatste toepassing en zaaien of planten. Dit geldt voor alle volggewassen waarvoor een MRL lager dan 0,05 mg/kg geldt, met uitzondering van granen, waarvoor geen wachttermijn is vereist.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen propamocarb-hydrochloride en dimethomorf. Propamocarb-hydrochloride behoort tot de carbamaten. De FRAC code is 28. Dimethomorf behoort tot de cinnamic-acid-amides. De FRAC code is 40. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.