Arysta

TOPPER is een groeiregulator in de teelt van appels en peren ter voorkoming van vroegtijdig vruchtval voor de oogst

Belangrijke kenmerken
 • Topper voorkomt vroegtijdige vruchtval voor de oogst aanzienlijk
 • Resultaat is meer significant bij extremere weersomstandigheden (zoals bij wind of storm)
 • Slechts één toepassing nodig
 • Lange bescherming (3-4 weken voor oogst toepassen)
 • Geen residu bij oogst
 • Geen invloed op de kwaliteit van de vruchten

Nieuwsbericht

Overzicht

Gebruik: Groeiregulator

Werkzame stof: 100 g/kg triclopyr

Formulering: Wateroplosbaar tablet

Toelatingsnummer: 13478N (W.1)

Werkingswijze: TRICLOPYR is groeiregulator, en heeft een fysiologisch effect op planten en werkt endo-therapeutisch op celdeling, celgroei en celmetabolisme (auxine-achtige effecten).

Gewassen: Appels en peren

Verpakking: 4 x 1 kg

Opslag condities: Bewaren in originele verpakking. Deze goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toelatingen (gewassen)
 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als groeiregulator in de teelt van appels en peren.

 

Gewas

Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing Maximale aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Minimum interval tussen toepassingen in dagen Veiligheids-termijn in dagen
Appel 20 tabletten /ha in 300-1500 L water/ha 1 21
Peer 20 tabletten /ha in 300-1500 L water/ha 1  – 21
Aanbevelingen

Appels en peren, ter voorkoming van vroegtijdig vruchtval voor de oogst. TOPPER minimaal
3 tot 4 weken voor de oogst toepassen.
Dosering: 20 tabletten /ha in 300-1500 L water/ha met een conventionele boomgaardspuit.

Opmerkingen:
De dosering kan verlaagd worden afhankelijk van de omstandigheden, contacteer hiervoor uw adviseur.

 • Niet gebruiken in gewassen die niet gezond zijn of gebrekverschijnselen vertonen
 • TOPPER alleen toepassen op volwassen bomen (minimaal 5 jaar oud)
 • TOPPER alleen toepassen  in boomgaarden met een goede vocht-  en bemestingstoestand
 • TOPPER niet toepassen onder winderige condities, dit ter voorkoming van overwaaien naar naburige gewassen
 • TOPPER niet mengen met andere producten

 

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Toepassingsvoorwaarden

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als groeiregulator in de teelt van appels en peren.
Veiligheidstermijnen:
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 21 dagen voor appel en peer.
Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.