Arysta

Kiemremmingsmiddel in de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen, zaaiuien, zilveruien, picklers, 2e jaars plantuien, zaai- en plantsjalotten en knoflook voor het tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaarperiode.

Belangrijke kenmerken
 • Zorgeloze start van de kiemremming
 • Behoud uitwendige kwaliteit
 • Beperkt inwendige kieming
 • Goede beheersing van aardappelopslag

Nieuwsberichten

Testimonials

Lees de ervaringen van telers en adviseurs met Royal MH op Kiemremming.nl

Overzicht

Gebruik: Plantgroeiregulator

Werkzame stof: 600 g/kg maleïnehydrazide

Formulering: Wateroplosbaar granulaat (WG)

Toelatingsnummer: 11599N (W3)

Werkingswijze: Maleïnehydrazide wordt opgenomen door de bladeren en actief getransporteerd naar de bollen of knollen van planten, waar celdeling en dus de kieming remt.

Gewassen: Aardapelen, uien

Verpakking: 5 kg

Opslag condities: Temperatuur van -10 ° C tot +35, bewaar in originele verpakking, dicht gesloten, op een veilige plaats

Toelatingen (gewassen)
 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik door middel van een gewasbehandeling in de teelt van:

 

Gewas

Max dosering [kg/ha] Doel Max aantal toepassingen Veiligheidstermijn
Consumptie- en zetmeelaardappelen 5 kg per ha toepassen in 350 tot 500 liter water per hectare Tegen kieming van de knollen tijdens de bewaarperiode en tegen opslagplanten van aardappelen 1 21 dagen
Zaaiuien, zilveruien, picklers, 2e jaars plantuien, zaai- en plantsjalotten en knoflook 3,75 kg per ha toepassen in tenminste 500 liter water + 0,15 liter uitvloeier Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaarperiode 1 14 dagen
Aanbevelingen

CONSUMPTIE-, ZETMEELAARDAPPELEN

Voor het tegengaan van kieming van de knollen tijdens de bewaring en het tegengaan van aardappelopslag in het volggewas een éénmalige gewasbehandeling uitvoeren.
De werkingsduur is afhankelijk van het ras, jaar van toepassing en bewaaromstandigheden. Een aanvullende behandeling met een ander toegelaten kiemremmingsmiddel is in veel gevallen noodzakelijk, maar kan soms ook achterwege blijven. Dit is afhankelijk van het ras, bewaaromstandigheden en uiteraard het moment van afleveren. Inspecteer daarom met regelmaat de aardappelen op kieming.

Toepassing van Royal MH leidt ook tot vermindering van het aantal opslagplanten in het volggewas. Het effect is onder meer afhankelijk van het aardappelras en het jaar van toepassing. Om een volledige bestrijding te verkrijgen kan het soms noodzakelijk zijn nog aanvullende bestrijdingsmaatregelen te treffen in het gewas volgend op de teelt van aardappelen.

Consumptie- en zetmeelaardappelen, voor het tegengaan van kieming van de knollen tijdens de bewaring en het tegengaan van aardappelopslag in het volggewas.
Een eenmalige gewasbehandeling uitvoeren.
Dosering: 5 kg per ha toepassen in 350 tot 500 liter water per hectare.

Het meest geschikte toepassingsmoment is afhankelijk van:

 • De maatsortering van de nieuw gevormde knollen
  Alle knollen die op het moment van toepassen een diameter hebben van minimaal 25 mm of meer groeien nog uit, terwijl knollen met een diameter van kleiner dan 25 mm niet verder uitgroeien. Het geschikte toepassingsmoment is daarom alleen te bepalen door een gedegen knolbemonstering uit te voeren.
 • De vitaliteit van het loof
  Om een goede opname van het middel door het gewas te verkrijgen is het belangrijk dat het loof op het moment van toepassing nog groen en vitaal is en nog actief groeit, het gewas vertoont vaak al wel de eerste afrijpingsverschijnselen onderin het gewas (onderste bladeren beginnen soms al geel te verkleuren). Het loof moet verder vrij zijn van aantasting door ziekten en plagen. Voor een goede opname dient de periode tussen het moment van toepassen en loofvernietiging minimaal 3 weken te zijn, bij voorkeur 4-5 weken.Regen of beregening binnen 24 uur na toepassing kan de werking verminderen.
  Niet toepassen bij temperaturen hoger dan 25°C.
  Niet mengen met andere producten of uitvloeiers.

 

UIEN en SJALOTTEN

Zaaiuien, zilveruien, picklers, 2e jaars plantuien, zaai- en plantsjalotten en knoflook, voor het tegengaan van spruitvorming.
Het toepassen van dit middel dient op het eind van de groeiperiode plaats te vinden. Het meest geschikte tijdstip van toepassing is het moment dat het vroegst gestreken loof nog geheel groen is. Als regel ligt dit tijdstip 4 à 5 weken voor het rooien.
Dosering: 3,75 kg per ha toepassen in tenminste 500 liter water + 0,15 liter uitvloeier

Royal MH spuitkorrel dient door middel van een gewasbehandeling te velde te worden toegepast voor het tegengaan van spruitvorming bij zaaiuien, zilveruien, picklers, 2e jaars plantuien, zaai- en plantsjalotten en knoflook. Daar het middel door het loof opgenomen moet worden, dient het na de bespuiting minimaal 10 uur droog te blijven om een goed effect te verkrijgen. Na behandeling kan de bewaarperiode zonder bezwaar met 1 à 2 maanden worden verlengd.

Het toepassen van dit middel dient op het eind van de groeiperiode plaats te vinden. Het meest geschikte tijdstip van toepassing is het moment dat het vroegst gestreken loof (vuistregel 10% gestreken) nog geheel groen is. Als regel ligt dit tijdstip 4 à 5 weken voor het rooien. Toepassen op zaaiuien is zinvol wanneer bewaring tot in het voorjaar zal plaatsvinden. Ondanks de behandeling de uien niet afgestaart bewaren.

Omdat het middel door het loof opgenomen moet worden, dient het na de bespuiting minimaal 10 uur droog te blijven om een goed effect te verkrijgen. Na behandeling kan de bewaarperiode zonder bezwaar met enkele maanden worden verlengd.

Mengingen:

 • In alle gewassen niet mengen met andere bestrijdingsmiddelen
 • In aardappelen ook geen uitvloeiers of andere hulpstoffen toevoegen

Algemene aspecten

 • Uitsluitend toepassen op een gezond en goed groeiend gewas
 • Toepassen op zaaiuien is alleen zinvol wanneer bewaring tot in het voorjaar zal plaatsvinden
 • Ondanks de behandeling de uien niet afgestaart bewaren
 • Het middel mag niet worden toegepast in de teelt van pootaardappelen
 • Na de bespuiting de spuittank en het spuitmateriaal grondig schoonmaken

 

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Toepassingsvoorwaarden

Toegestaan is uitsluitend het gebruik door middel van een gewasbehandeling in de teelt van:

 1. zaaiuien, zilveruien, picklers, 2e jaars plantuien, zaai- en plantsjalotten en knoflook voor het tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaarperiode,
 2. consumptie- en zetmeelaardappelen tegen kieming van de knollen tijdens de bewaarperiode en tegen opslagplanten van aardappelen.

Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en het rooien mag niet korter zijn dan:
14 dagen voor zaaiuien, zilveruien, picklers, 2e jaars plantuien, zaai- en plantsjalotten en knoflook;
21 dagen voor consumptie- en zetmeelaardappelen

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.