Arysta

INSECTICIDEN

FLORAMITE 240SC is een selectief werkend mijtenbestrijdingsmiddel voor gebruik in kassen en de vollegrond

Belangrijke kenmerken
  • Werking op alle spintstadia
  • Past uitstekend in geïntegreerde teeltsystemen
  • Zeer goede gewasveiligheid

Nieuwsberichten

Overzicht

Gebruik: Insecticide

Werkzame stof: 240 g/l bifenazaat

Formulering: Suspensie concentraat (SC)

Toelatingsnummer: 12421N (W.3)

Werkingswijze: In het zenuwstelsel van mijten werkt bifenazaat als een GABA (gamma-amino boterzuur) antagonist bij de prikkeloverdracht van de zenuw naar de spier. Het werkingsmechanisme van bifenazaat is uniek binnen de groep van acaraciden. Hoewel de zenuwstelsels van insecten en mijten veel overeenkomsten vertonen, heeft bifenazaat geen neveneffecten op insecten.

Gewassen:

Fruit
– Aardbei, bedekte en onbedekte teelt
– Aalbes, bedekte teelt, rood, wit en zwart
– Braam, bedekte teelt
– Framboos, bedekte teelt, incl. Taybes en Japanse wijnbes

Groenten
– Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil, augurk, courgette incl. patisson en komkommer.
– Vruchtgroenten van Solanaceae, aubergine, tomaat, paprika incl. Spaanse peper en Cayenne peper

Sierteeltgewassen
Bloemisterijgewassen, bedekte en onbedekte teelt. Potplanten incl. éénjarige perkplanten, snijbloemen incl. zomerbloemen, droogbloemen, bolbloemen en knolbloemen, trekheesters, snijgroen.

Boomkwekerijgewassen, bedekte en onbedekte teelt
Laanbomen, klimplanten, rozen incl. onderstammen en buitenrozen, coniferen, sierheesters, kerstbomen, heide soorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken incl. vruchtboomonderstammen.

Vaste plantenteelt, bedekte en onbedekte teelt

Verpakking: 12 x 1 kg

Opslag condities: Bewaren in originele verpakking. Verpakkingen goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toelatingen (gewassen)

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als mijtenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden Het gebruik in de teelt van bramen, frambozen, aalbessen is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

 

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als mijtenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Gewas Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Minimaal interval tussen toepassingen (dagen) Veiligheidstermijn (dagen)
Aardbei Mijten (bonenspintmijt / tetranychus urticae) 0,04% (40ml middel per 100L Water) 2 toepassingen per blok, max. 1 blok per teeltcyclus, max. 4 toepassingen per 12 maanden 7 dagen per blok, 56 dagen tussen twee blokken 1
Vruchtgroenten van Curcubitaceae met eetbare schil Mijten (bonenspintmijt / tetranychus urticae) 0,04% (40ml middel per 100L Water) 2 toepassingen per blok, max. 1 blok per teeltcyclus, max. 4 toepassingen per 12 maanden 7 dagen per blok, 56 dagen tussen twee blokken 1
Vruchtgroenten van Solanaceae Mijten (bonenspintmijt / tetranychus urticae) 0,04% (40ml middel per 100L Water) 2 toepassingen per blok, max. 1 blok per teeltcyclus, max. 4 toepassingen per 12 maanden 7 dagen per blok, 56 dagen tussen twee blokken 1
Bloemisterijgewassen Mijten (bonenspintmijt  / tetranychus urticae) 0,04% (40ml middel per 100L Water) 2 toepassingen per blok, max. 1 blok per teeltcyclus, max. 4 toepassingen per 12 maanden 7 dagen per blok, 56 dagen tussen twee blokken
Boomkwekerijgewassen Mijten (bonenspintmijt / tetranychus urticae) 0,04% (40ml middel per 100L Water) 2 toepassingen per blok, max. 1 blok per teeltcyclus, max. 4 toepassingen per 12 maanden 7 dagen per blok, 56 dagen tussen twee blokken
Vaste plantenteelt Mijten (bonenspintmijt / tetranychus urticae) 0,04% (40ml middel per 100L Water) 2 toepassingen per blok, max. 1 blok per teeltcyclus, max. 4 toepassingen per 12 maanden 7 dagen per blok, 56 dagen tussen twee blokken
Aalbes
(bedekte teelt)
Mijten (bonenspintmijt / tetranychus urticae) 0,04% (40ml middel per 100L Water) 2 per 12 maanden 7 1
Braam
(bedekte teelt)
Mijten (bonenspintmijt / tetranychus urticae) 0,04% (40ml middel per 100L Water) 2 per 12 maanden 7 1
Framboos
(bedekte teelt)
Mijten (bonenspintmijt  / tetranychus urticae) 0,04% (40ml middel per 100L Water) Water) 2 per 12 maanden 7 1
Aanbevelingen

Algemeen
Floramite is een selectief werkend mijtenbestrijdingsmiddel voor gebruik in kassen en de vollegrond.Toepassen met voldoende water om optimale bevochtiging te bereiken van zowel de bovenkant als de onderkant van de bladeren. Het product toont na ongeveer 4 dagen een ‘knockdown’ werking gevolgd door een lange residuele werking. Het heeft nauwelijks nadelige effecten op natuurlijke vijanden en is derhalve uitermate geschikt voor gebruik in geïntegreerde teeltsystemen.
Resistentiemanagement
Teneinde resistentieopbouw in bloemisterijgewassen, vaste planten en boomkwekerijgewassen te voorkomen Floramite niet vaker toepassen dan 2 behandelingsprogramma‘s per jaar (een behandelingsprogramma bestaat uit een enkele bespuiting, of uit 2 bespuitingen met een interval van 7 dagen).
De behandelingsprogramma‘s met Floramite afwisselen met tenminste twee behandelingen met middelen uit andere chemische groepen.
In aardbeien, augurken, courgettes, komkommers Floramite niet vaker toepassen dan 1 behandelingsprogramma‘s per jaar of teeltcyclus, al naar gelang welke periode het kortste is (een behandelingsprogramma bestaat uit een enkele bespuiting, of uit 2 bespuitingen met een interval van 7 dagen).
Gevoeligheid gewassen
Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel dient eerst een proefbespuiting te worden uitgevoerd om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Effecten op nuttige insecten
De classificatie van Floramite in onderstaande tabel is bij direct raken van de nuttige insecten. Floramite is veilig voor nuttige insecten en kan uitstekend worden toegepast in geïntegreerde teeltsystemen en in combinatie met nuttigen. Floramite is veilig voor bijen en hommels en kan derhalve zowel voor, tijdens als na de bloei worden toegepast.

Nuttig insect Classificatie
Anthocoris spp.
Amblyseius cucumeris
Amblyseius swirskii
Aphidius spp.
Chrysoperla carnea
Coccinellidae
Dacnusa sibrica
Diglyphus isea
Encarsia formosa
Eretmocerus spp.
Feltiella acarisuga
Macrolophus caliginosus
Orius spp.
Phytoseiulus persimilis
Typhlodromus pyri
veilig
licht schadelijk
matig schadelijk
schadelijk

Disclaimer:
De hier weergegeven classificatie is opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewasontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas(- of ruimte)behandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is). Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/snijden gedurende 14 dagen na de toepassing geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen. Tijdens sorteren en verpakken geschikte handschoenen en lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na de toepassing is geoogst.

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in onderstaande onbedekte teelten de volgende maatregelen getroffen worden:

  • Vruchtgroenten van Curcubitaceae met eetbare schil: in percelen die grenzen aan oppervlaktewater mag alleen gebruik worden gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.
  • Bloemisterijgewassen en vaste plantenteelt (alsmede de containerteelt): in percelen die grenzen aan oppervlaktewater mag alleen gebruik worden gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.
  • Boomkwekerijgewassen: alleen op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Het gebruik in de teelt van bramen, frambozen, aalbessen  is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Resistentiemanagement:
Dit middel bevat de werkzame stof bifenazaat. De Iraccode is niet vastgesteld. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.