Arysta

PYTHIUM BESTRIJDING IN TULPENBROEIERIJ MET PROPLANT

news-image

Met het wegvallen van de actieve stof fenamidone voor o.a. de tulpenbroeierij ontstaat er voor alsnog geen knelpunt in deze teelt. In de toekomst vraagt het wegvallen van deze stof echter een andere middel om Pythium te bestrijden. Proplant kan  het wegvallen van de actieve stof fenamidone in de tulpenbroeierij goed opvangen. Dit is gebleken uit onderzoek door Proeftuin Zwaagdijk op het ras Leen van der Mark gebroeid op potgrond.

Duurwerking Proplant
Proplant beschermt de teelt compleet en langdurig tegen schimmels als voet- en wortelrot. Het middel heeft een preventieve, curatieve en anti-sporulerende werking dankzij een sterk en makkelijk te gebruiken vloeibare formulering (722 g/l propamocarb). De actieve stof propamocarb in Proplant heeft de eigenschap zich makkelijk te verdelen door substraat en bodem. Laboratoriumtesten op verschillende bodemsamenstellingen hebben aangetoond dat 50% van de actieve stof na 22 dagen is afgebroken (DT50). Bij temperaturen rond de 20°C zijn er uitschieters van 134 dagen. Bij koudere temperaturen, rond de 10 °C, ligt het gemiddelde op 47 dagen. In de tulpenbroeierij kan er daarom vanuit worden gegaan dat de duurwerking van Proplant goed is.

Onderzoek proeftuin Zwaagdijk 2019

In het onderzoek zijn verschillende strategieën getest, waarbij Proplant is vergeleken met andere producten in de markt. Verschillen hebben zich vooral laten zien op basis van het gemiddelde plantgewicht aan het einde van de teelt. De met Pythium geïnfecteerde onbehandelde planten laten ten opzichte van alle andere behandelingen een lager plantgewicht zien. Proplant is vergelijkbaar of beter dan de andere producten in het onderzoek.

Jesper Tas  Crop Manager van UPL vertelt: “Met Proplant kunnen we een oplossing bieden voor het wegvallen van de jarenlange standaard in de tulpenbroeierij. Bij een gelijke dosering van 300 ml/m3 wordt geen meerwaarde gevonden van Fosetyl-Al toegevoegd aan Propamocarb. Let wel, voor deze proef is maximaal toelaatbare dosering van het middel “referentie 2” overschreden. Daarnaast bevat Proplant één actieve stof en daarmee kan het het aantal actieve stoffen in de bollenbroeierij verlaagd worden.”

* Fenamidone 6% + fosetyl Al 60%
**Let op etiketdosering voor referentie 2 (propamocarb 530 g/l + fosetyl 310g/l) is maximaal 180 ml/m3

proplant proef zwaagdijk tulp onbehandeld
Wortelontwikkeling onbehandeld geïnfecteerd

 

proplant proef zwaagdijk tulp behandeld
Wortelontwikkeling behandeld met Proplant

 

Advies

– Werk hygiënisch en gebruik bollen die op de juiste wijze zijn ontsmet.

– Ga verstandig en secuur om met het gebruik van gewasbescherming en ontsmettingsmiddelen.

– Wees kritisch op de bolkwaliteit en de bolontsmetting.

– Vergeet vooral niet de nodige bedrijfshygiëne maatregelen te nemen om een besmetting van Pythium door bijvoorbeeld oude gewasresten in bakken tegen te gaan.

– Proplant heeft een ruim etiket en kan het best als aangietbehandeling worden toegepast in de plantlijn direct na het planten van de bollen.

– Proplant is goed mengbaar met andere fungiciden zoals Captor, Topsin en Securo.

– Telers worden geadviseerd om dit jaar ervaring op te doen met Proplant, zodat men volgend seizoen goed voorbereid is.

Dosering

Het is belangrijk dat er per m3 potgrond* na het poten een hoeveelheid van 300 ml Proplant per m3 wordt toegediend voordat het krat wordt afgevuld met zand. In het verdere proces dient het doordraineren van aanvullende watergift beperkt te blijven, zodat Proplant in de juiste dosering in de potgrondlaag van de kist aanwezig blijft. Onderstaand een rekenvoorbeeld.

rekenvoorbeeld proplant dosering

* Gebruik vochtige grond.
** Werkwijze en installatie zijn op elk bedrijf anders, overleg samen met uw adviseur de door u vastgestelde dosering, timing en toepassing. Dit is slechts een rekenvoorbeeld.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.